kontakt

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka u Čulić Elektro Centar-u:*

Čulić Elektro Centar d.o.o.

Kontakt: info@culic.net

Ova se politika privatnosti i zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika privatnosti) primjenjuje se u trgovačkom društvu Čulić Elektro Centar d.o.o. dalje u tekstu označenom izrazom Društvo. Društvo ne obrađuje osobne podatke fizičkih osoba niti ih koristi za bilo koju svrhu. Zbog načina koji pojedini informacijsko-komunikacijski uređaji djeluju suvremene tehnologije dovode do situacija u kojima se osobni podatci bilježe u informatičko-komunikacijskom sustavu pa se obrada podataka ne može izbjeći.
Na takve situacije primjenjuje se ova politika privatnosti.

Web stranice

Pregledavanje web stranica na adresi www.culic.net je anonimno. Dok posjetitelj pregledava web stranice ne prikupljaju se podatci koji omogućavaju identifikaciju posjetitelja.
Web stranice koriste ‘privremene’ kolačiće (eng. ‘temporary cookies’) koji se postavljaju na računalo korisnika i koji se koriste samo za trajanja posjete.
Radi osiguravanja statističkih podataka o korištenju ovih stranica koristi se Google Analytics, a detaljnije podatke o ovoj usluzi i mogućnostima korisnika da podesi način korištenja kolačića koji se za tu namjenu koristi dostupni su na http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Web stranice sadrže poveznice (linkove) na druge web stranice društava s kojima surađujemo. Korisnik treba pažljivo proučiti uvjete privatnosti na tim stranicama jer Društvo ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj i način obrade podataka.

Kandidacijski postupak

Društvo obrađuje osobne podatke kandidata koji se prijavljuju za posao sa svrhom izbora kandidata s kojim će zaključiti ugovor o radu. Podatci se obrađuju samo u svrhu u koju su prikupljeni te se ne prosljeđuju trećim osobama.
Osobni podatci kandidata u elektroničkom obliku čuvaju se 3 mjeseca od dana završetka kandidacijskog postupka te se po proteku roka uklanjaju iz svih baza podataka. Dokumente koje su kandidati u originalu priložili uz prijavu na oglas za zapošljavanje vraćaju se na zahtjev kandidata, a priložene kopije u istom se roku uništavaju.
Ako se kandidat ne suglasi s obradom osobnih podataka Društvo ne može prijavu uzeti u razmatranje prilikom izbora kandidata.
Osobni podatci kandidata koji su dali privolu da njihovi osobni podatci zadrže u bazi potencijalnih posloprimaca čuvaju se godinu dana sa svrhom omogućavanja kontakta s potencijalnim zaposlenicima za slučaj potrebe za radnikom određenog profila.
Spajanje na internu mrežu (WiFi pristup)
Društvo ne prikuplja osobne podatke zaposlenika i gostiju koji se u poslovnim prostorima spajaju na internu mrežu.

Newsletter i web trgovina

Na adresu koju je kupac dao radi komunikacije koja se odnosi na kupnju proizvoda i usluga koje Društvo nudi, odnosno na adresu pravnih osoba s kojima je u stalnom poslovnom kontaktu, Društvo elektroničkim putem dostavlja newsletter s obavijestima o novostima u ponudi.
Društvo će newsletter dostaviti i osobama koje to izričito zatraže, a koje su takvim zahtjevom izrazile svoju privolu za obradu podataka.

Prava ispitanika

Svaka osoba koja smatra da je Čulić Elektro Centar d.o.o. obrađivala njegove podatke ima pravo:
– saznati koje podatke Čulić Elektro Centar d.o.o. o njemu ima
– tražiti ispravak podataka
– tražiti brisanje podataka
– prigovoriti na obradu podataka
– povući privolu za obradu podataka

Molimo vas da se s bilo kojim od ovih zahtjeva obratite službeniku za zaštitu osobnih podataka*. Niste li zadovoljni našom reakcijom imate se pravo obratiti nadležnom tijelu za zaštitu podatka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt

Želite li s nama ostvariti kontakt ili imate pitanja, obratite se službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu info@culic.net.
Ova se Politika privatnosti čini dostupnom javnosti objavom na web stranicama tvrtke, što je učinjeno 08.10.2021.